เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โดยใช้ขบวนการทางลูกเสือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โพสต์ 21 ก.ค. 2564 14:26 โดยPrincess Chulabhorn Science High School Buriram

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง :ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โดยใช้ขบวนการทางลูกเสือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ผู้ศึกษาคว้า ว่าที่ ร.ท.ปริญญา กางรัมย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โพสต์28 ส.ค. 2562 00:19โดยPrincess Chulabhorn Science High School Buriram

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย นายศักดิ์ รุ่งแสง เรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์” A Model to Promote Teaching and Learning Activities For Improving Student Academic Achievement of Princess Chulabhorn Science High School Buriram
คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

การประเมินโครงการพัฒนาหอพักและความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำ เพื่อส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โพสต์26 พ.ย. 2561 23:53โดยPrincess Chulabhorn Science High School Buriram [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2561 00:13 ]

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย นายศักดิ์ รุ่งแสง เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาหอพักและความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำ เพื่อส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
คลิกเพื่อเปิดเอกสาร