By: admin Posted: 12/03/2563

เรียกลำดับสำรองเข้ารายงานตัวทำสัญญา ครั้งที่ 2

ประกาศเรียกรายงานตัวลำดับสำรอง ครั้งที่ 2 ม.1 จำนวน 20 คน ลำดับ ส43 - ส62 ม.4 จำนวน 3 คน ลำดับ ส11 - ส13

ประกาศเรียกรายงานตัวลำดับสำรอง ครั้งที่ 2 ม.1 จำนวน 20 คน ลำดับ ส43 - ส62 ม.4 จำนวน 3 คน ลำดับ ส11 - ส13 ให้มารายงานตัวทำสัญญาเข้าเรียนตามประกาศ วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 15.30 น. กรณีขอสละสิทธิ์ โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียน ลงชื่อ แล้วถ่ายภาพส่งทางแชทเพจนี้ เพื่อดำเนินการเรียกรายชื่อถัดไปจนครบจำนวน