ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการอ่าน

20/11/2559

การแข่งขันทักษะการอ่าน (พิเคราะห์กลการอ่าน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการอ่าน (พิเคราะห์กลการอ่าน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เด็กหญิงเบญญทิพย์จรูญพันธ์ และเด็กหญิงแพรวา ปลอดประโคน นักเรียนชั้น ม2/1 ค่ะ