นำเสนอโครงงาน YSC (รอบ 2)

16/02/2560

ประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 Young Scientist competition YSC19 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Variety Hall ชั้น 3 Themall


ประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 Young Scientist competition YSC19 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Variety Hall ชั้น 3 Themall