ปฐมนิเทศนักเรียน 2560

10/05/2560

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมแคแสดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560