การอบรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูผู้ดูแลนักเรียนประจำ ประจำปีการศึกษา 2564

     1-3 เมษายน 2565 นายศุภชัย ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและระเบียบวินัยสำหรับนักเรียน” แก่กลุ่มงานกิจการนักเรียนและงานหอพักนอน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ และดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ” โครงการอบรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูผู้ดูแลนักเรียนประจำ” ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงแรมเครสโค บุรีรัมย์