ผลการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564​ International Chemistry Quiz(ICQ)

     ผลการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564​ International Chemistry Quiz(ICQ) กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี
🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)ร่วมกับ​International Chemistry Quiz(ICQ) ได้รับรางวัลระดับ High Distinction ได้คะแนนเกิน 80 %
1.นางสาวอารียา​ วันเจริญ
2.นางสาวอาจารีย์​ นครังสุ
3.นายไซนรินทร์​ หนันดูน
4.​นางสาวรุ่งตะวัน​ ยิ่งสม
✨ขอชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบทุกคน​ ❤️