ผ่านการเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565

🎉ขอแสดงความยินดี🎉 กับโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้ง 3 ทีม จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ผ่านการเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย ทั่วประเทศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงาoวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565 “ประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำสู่วิถีแห่งความยั่งยืน (Artisanal Fisheriesand Aquaculture for Sustainable Living)” ซึ่งจัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัททรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2565

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ ทีมค่ะ https://shorturl.asia/dmscb