pccbr_banner
pcshsbr

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

      โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ( Princess Chulabhorn Science High School Buriram) เดิมชื่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (Princess Chulabhorn’s College Buriram) เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนประเภทประจำ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี     เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 3 รอบ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

0
จำนวนนักเรียน
0
นักเรียน ม.ต้น
0
นักเรียน ม.ปลาย
0
จำนวนนักเรียนต่อห้อง

 • รางวัลและผลงาน

งานรับ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร งานรับนักเรียน ได้ที่ >>

ปฎิทินวิชาการ

จดหมายข่าว

 • ข่าวกิจกรรมโรงเรียน​

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

 • ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอแก้วกัญญา
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอแก้วกัญญา
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย คสลขนาด80ลบ.ม./วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์​
 • facebook page
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาต่างประเทศ
 • สังคมศึกษาฯ
 • การงานอาชีพ
 • ศิลปะ
 • สุขศึกษาและพลศึกษา

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

 • กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
 • หน่วยงานในความร่วมมือ
 • หน่วยงานในสังกัด

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เลขที่ 299 หมู่ 2 ถนนพรเทพมงคล ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

 • Copyright 2021 www.pccbr.ac.th/pcshsbr

Powered by ICT PCSHSBR