ขอเชิญร่วมทำเเบบทดสอบความรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประเพณี ลอยกระทง เพื่อรับเกียรติบัตร

   โรงรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมทำเเบบทดสอบความรู้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประเพณีลอยกระทง เมื่อสอบผ่านจะได้รับเกียรติบัตรทันที